3 Ekim 2021 Pazar

alloca metodu - standart C metodu değildir Kullanmayın

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
#include <alloca.h>
Bu metod standart C veya POSIX metodu değildir. Gnu C kütüphanesinde bulunur. Windows'ta ise _alloca() şeklinde kullanılabilir.

Bu metod stack üzerinde yer ayırır. Açıklaması şöyle
The alloca() function allocates size bytes of space in the stack frame of the caller. This temporary space is automatically freed when the function that called alloca() returns to its caller.
alloca vs Variable Length Array (VLA)
alloca metodu VLA'dan da eskidir. Açıklaması şöyle. BSD 3 1970'lerin sonuna doğru vardı.
CONFORMING TO

This function is not in POSIX.1-2001.

There is evidence that the alloca() function appeared in 32V, PWB, PWB.2, 3BSD, and 4BSD. There is a man page for it in 4.3BSD. Linux uses the GNU version.
Aslında bu metoda C dilinde gerek yoktur! Çünkü C dili variable length array (VLA) kullanarak stack üzerinde boyutu runtime'da belirlenen yer ayırabilmeye imkan verir.

Ancak C++ variable length array kullanımına izin vermediği için bazen faydalı olabiliyor.
Örnek
alloca yerine VLA kullanılabileceğini görmek için şöyle yaparız
#include <stdio.h>
#include <alloca.h>

void foo(int n)
{
  int a[n];
  int *b=alloca(n*sizeof(int));
  int c[n];
  printf("&a=%p, b=%p, &c=%p\n", (void *)a, (void *)b, (void *)c);
}

int main()
{
  foo(5);
  return 0;
}
Örnek
Örnekte placement new için yer alloca ile stack üzerinde oluşturuluyor.

8 Eylül 2021 Çarşamba

std::isalpha metodu

Giriş
Bu metod ile ASCII karakterlerin alfabetik olup olmadığı belirlenebilir. Bu metod parametre olarak int alır.
int isalpha ( int c );
Ancak c parametresi unsigned char değeri alacak şekilde sınırlandığı için yalnızca ASCII karakterler için çalışır. Açıklaması ise aşağıda.
The c argument is an int, the value of which the application shall ensure is representable as an unsigned char or equal to the value of the macro EOF. If the argument has any other value, the behavior is undefined.

std::isprint metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
#include <cctype>
Örnek
Şöyle yaparız.
char c = ...;
if (isprint(c)) {
 ...
}

std::isspace metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
#include <cctype>
Örnek
Şöyle yaparız.
char c = ...;
if (isspace(c)) {
...
}

10 Ağustos 2021 Salı

Deleted Function

Giriş
Deleted Constructor
Deleted Destructor
olabilir.
Ayrıca deleted generic function da olabilir.

Örnek
Şöyle yaparız
// API function
void api(void* p) {
 // ... 
}

// Special case for nullptr
inline void api(std::nullptr_t) {
 api((void*)nullptr);
}

// Everything else is disabled
template <class ...T>
void api(T&&... t) = delete;

int main() {
 int i = 0;
 void* p = &i;
 api(p); // Compiles
 // api(&i); // Doesn't compile
}

std::views::common metodu

Giriş
std::ranges::range tipinden olan değişkeni, STL Container gibi kullabilmeyi sağlar.
Örnek
Şöyle yaparız
template <std::ranges::range R>
auto to_vector(R&& r) {
  auto r_common = r | std::views::common;
  return std::vector(r_common.begin(), r_common.end());
}
Örnek
Şöyle yaparız
#include <cmath>
#include <numeric>
#include <ranges>
#include <utility>

template<typename Container>
auto mean_and_stddev(const Container& values)
{
 auto len = static_cast<double>(values.size());
 auto mean = std::accumulate(values.begin(), values.end(), 0.0) / len;
 auto sdv =          // squared differences view
   values
   | std::views::transform([mean](auto d){ auto x = d - mean; return x*x; })
   | std::views::common;
 auto stddev = std::sqrt(std::accumulate(sdv.begin(), sdv.end(), 0.0) / len);
 return std::pair{ mean, stddev };
}

1 Temmuz 2021 Perşembe

C++ Filename Extensions

Giriş
C++ ve bir çok daha başka dil (Pascal, BASIC, C gibi) dosya uzantısının ne olması gerektiğini belirtmez. Bjarne Stroustrup'un "The C++ Programming Language (2nd edition, 1991)" kitabındaki Ch.4, p114'teki açıklaması şöyle açıklaması şöyle
Header files are conventionally suffixed by .h and files containing function or data definitions by .c. ... Other conventions, such as .C, .cxx, .cpp, and .cc, are also found. The manual for your compiler will be quite specific about this issue.