18 Temmuz 2016 Pazartesi

Streamler wofstream Sınıfı

imbue metodu
Şöyle yaparız.
#include <fstream>
#include <locale>
#include <codecvt>

const locale utf8_locale = locale(locale(), new codecvt_utf8<wchar_t>());
wofstream file(url);
file.imbue(utf8_locale);
file << L"իմբյու" << endl;