31 Ekim 2016 Pazartesi

std::thread::id Sınıfı

Constructor
Şöyle yaparız.
std::thread::id t_id;
operator != metodu
Şöyle yaparız
if (t_id != std::this_thread::get_id()) {
 ...
}


19 Ekim 2016 Çarşamba

std::mktime metodu

Giriş
C ile şu satırı dahil ederiz.
#include <time.h>
C++ ile şu satırı dahil ederiz.
#include <ctime>
Ne İşe Yarar
Broken time yani std::tm yapısından saniye yani std::time_t yapısına geçişi sağlar. Açıklaması şöyle
This function performs the reverse translation that localtime does.
İmzası şöyle
time_t mktime (struct tm *timeptr);
Yani localtime() metodu ile elde edilen yerel saati tekrar time_t 'ye çeviriyor. Eğer tm veriyapısını elle dolduracaksak yerel saati vermemiz lazım. Şöyle yaparız. Dikkat edilmesi gereken nokta year alanı 1900'den başlayacak şekilde doldurulur. Ayrıca month alanı da 0'an başlar. Alanların değeri için struct tm yazısına bakınız.
struct tm info;

// 16.06.2014
info.tm_mday = 16;
info.tm_mon = 5;
info.tm_year = 114; // Years since 1900

// 08:00:00 Uhr
info.tm_hour = 8;
info.tm_min = 0;
info.tm_sec = 0;

// Convert to Unix timestamp
info.tm_isdst = -1;
time_t timestamp = mktime(&info);
printf("Timestamp: %i", timestamp); //1402898400 verir
UTC Saat
Bu metod gmtime() ile elde edilen yerel saati tekrar time_t 'ye çeviremez.
std::mktime and timezone info başlıklı soruda UTC saatin mktime() kullanılarak time_t veriyapısına döndürülmesi ile ilgili bir kaç nokta var.

struct tm yapısını değiştirir
Açıklaması şöyle
If the conversion is successful, the time object is modified. All fields of time are updated to fit their proper ranges. time->tm_wday and time->tm_yday are recalculated using information available in other fields.
Şöyle yaparız.
struct tm t = ...
struct tcopy = t; // store original to compare later
std::time_t seconds1 = std::mktime( &t);
if(t.tm_year != tcopy.tm_year // compare with original
 || t.tm_mon != tcopy.tm_mon 
 || t.tm_mday != tcopy.tm_mday 
 || t.tm_hour != tcopy.tm_hour 
 || t.tm_min != tcopy.tm_min
 || t.tm_sec != tcopy.tm_sec
) {
 std::cout << "invalid" << std::endl;
}


16 Ekim 2016 Pazar

Copy Elision

Giriş
Copy Elision notlarım aşağıda. Copy Elision'ın özel bir hali de Return Value Optimization

Copy Elision ve Yan Etkileri
Copy Elision yan etkilere sahiptir, mesela copy constructor, destructor gibi metodların çağrılmamasını sağlar.

Copy Elision Yapılmayabilir - C++17'den önce
Copy Elision bazı durumlarda derleyici tarafından dikkate alınmayabilir.
Copy elision is the only allowed form of optimization that can change the observable side-effects. Because some compilers do not perform copy elision in every situation where it is allowed (e.g., in debug mode), programs that rely on the side-effects of copy/move constructors and destructors are not portable.
Copy Elision - C++17
Açıklaması şöyle
Under the following circumstances, the compilers are required to omit the copy- and move- constructors of class objects even if copy/move constructor and the destructor have observable side-effects:
 • In initialization, if the initializer expression is a prvalue and the cv-unqualified version of the source type is the same class as the class of the destination, the initializer expression is used to initialize the destination object:
  T x = T(T(T())); // only one call to default constructor of T, to initialize x
Copy Constructor
Elimizde şöyle bir sınıf olsun
Server::Server(int port) {
  // initialize some class variables
  port_ = port;
  //...
}
Copy Elision sayesinde Copy Constructor'ın çağrılmasına gerek kalmadan şöyle yaparız.
int port = 3000;
Server server = Server(port);
Copy Elision ve Copy/Move Constructor - C++17'den önce
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Copy constructor veya Move Constructor çağrılmasa bile erişilebilir olmalıdır.
.... The last step is usually optimized out and the result of the conversion is constructed directly in the memory allocated for the target object, but the appropriate constructor (move or copy) is required to be accessible even though it's not used.


11 Ekim 2016 Salı

cmatch Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <regex>
Bu sınıf bir typedef gibi düşünülebilir. Bu sınıfın kardeşi smatch sınıfıdır.
typedef std::match_results<char const*> cmatch;
Constructor
Şöyle yaparız.
std::regex r("...");
std::cmatch cm;
std::regex_match ("...", cm, r);
begin ve end metodları
Şöyle yaparız.
std::for_each(cm.begin(), cm.end(), [](const std::csub_match &s){
 std::cout << "match:" << s.str() <<std::endl;
});

5 Ekim 2016 Çarşamba

std::ignore

Açıklaması şöyle
An object of unspecified type such that any value can be assigned to it with no effect. Intended for use with std::tie when unpacking a std::tuple, as a placeholder for the arguments that are not used.