25 Şubat 2015 Çarşamba

Defaulted Functions

Şu faydaları vardır

1. Erişimi değiştirmek için kullanılır. Derleyici tarafından üretilen tüm metodlar public'tir. Protected veya private yapmak istersek kendimizin yazması gerekir. Defaulted olarak tanımlarsak bizim belirlediğimiz erişim seviyesi ile metodun derleyici tarafından üretilmesini sağlarız.

2. Derleyiciyi metodu üretmeye zorlamak için kullanırız. Örneğin copy constructor metodunu biz yazdıysak derleyici default constructor metodunu üretmez. Üretmeye zorlamak için kullanabiliriz.

3. Derleyici tarafından üretilmiş destructor metodunu virtual yapmak için kullanırız.

4. Copy constructor metodunun imzasını değiştirmek için kullanırız. Örneğin const reference kullanmak yerine non-const reference üretmeye zorlayabiliriz.


4 Şubat 2015 Çarşamba

Sealed

Sealed iki amaçla kullanılıyor.

Metodun override edilmemesi için
Örnek
public class BaseClass
{
 public virtual void Display()
 {
  Console.WriteLine("Virtual method");
 }
}

public class DerivedClass : BaseClass
{

 public override sealed void Display()
 {
    Console.WriteLine("Sealed method");
 }
}
Sınıfın Kalıtılmaması için
Örnek ver