18 Nisan 2017 Salı

std::runtime_error Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <stdexcept>
std::runtime_error yapabilecek bir şey kalmamışsa atılır. Örneğin kullanıcı çalışırken CD'yi çıkarırsa atılabilir

Constructor - std::string
Şöyle yaparız.
throw std::runtime_error ("Could not create a thread");
Şöyle yaparız.
std::stringstream ss;
ss << "The access index is out of range. Index = "
  << index
  << ", length: "
  << size
  << ".";

throw std::runtime_error {ss.str()};
Constructor - const char* Teklif
std::runtime_error şu anda std::string ile yaratılıyor. Bu exception için const char* alan constructor metodlar teklif edildi. Eğer kabul edilirse metod imzası şöyle olacak.
std::runtime_error::runtime_error (const char* what_arg);
Kalıtım - const char*
Şöyle yaparız.
#include <stdexcept>

class file_format_error : public std::runtime_error {
public:

 explicit file_format_error(const char* err_msg)
  :
  std::runtime_error{err_msg}
  {}
};
Kalıtım - std::string
Şöyle yaparız.
class MyException : public std::runtime_error
{
public:
 // Error message constructor.
 explicit MyException(const std::string err);

 // Destructor
 virtual ~MyException() throw();

};

MyException::MyException(std::string err):
 std::runtime_error (err)
{
}

MyException::~MyException() throw()
{
}

filesystem directory_iterator Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <filesystem>
using namespace std::experimental::filesystem;
Constructor
Şöyle yaparız.
std::experimental::filesystem::path p = ...;

std::experimental::filesystem::directory_iterator it (p);


filesystem path Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <filesystem>
using namespace std::experimental::filesystem;
boost kütüphanesindeki path Sınıfı ile aynıdır. Bu sınıf ile boost arasındaki farkı anlatan bir yazı burada.

Constructor
Şöyle yaparız.
std::experimental::filesystem::path path("...");
exists metodu
Açıklaması şöyle
Checks if the given file status or path corresponds to an existing file or directory
Şöyle yaparız.
filesystem::exists(p.parent_path());
parent_path metodu
Açıklaması şöyle
Returns the path to the parent directory

12 Nisan 2017 Çarşamba

std::tmpnam

Giriş
Dosya ismi üretir. Dosyayı yaratmaz. Bu çağrı güvenlik açığına sebep olabilir. Açıklaması şöyle
There is a window of opportunity between calling tmpnam and opening a file at that location during which some other process could create the same file. Depending on what the user does with the file, this may or may not constitute a security vulnerability.

You can use safer platform-specific alternatives like mkstemp.
7 Nisan 2017 Cuma

sregex_token_iterator Sınıfı

Giriş
Açıklaması şöyle
std::regex_token_iterator is a read-only ForwardIterator that accesses the individual sub-matches of every match of a regular expression within the underlying character sequence. It can also be used to access the parts of the sequence that were not matched by the given regular expression (e.g. as a tokenizer).
Bu sınıf ile bir string içindeki tüm eşleşmeleri yakalamak mümkün. Normalde regex eşleşme bitince durur. Ancak string içinde halen başka eşleşmeler varsa iterator ile tüm eşleşmeleri dolaşmak mümkün.

regex_iterator ile ilişkisi
Sınıf altta regex_iterator kullanır. Açıklaması şöyle
A typical implementation of std::regex_token_iterator holds the underlying std::regex_iterator, a container (e.g. std::vector) of the requested submatch indexes, the internal counter equal to the index of the submatch, a pointer to std::sub_match, pointing at the current submatch of the current match, and a std::match_results object containing the last non-matched character sequence (used in tokenizer mode).
Constructor - iterator + iterator + regex
Şöyle yaparız.
const string str ="...";
regex re ("..");
sregex_token_iterator rit (str.begin(), str.end(), re);
Bitiş iterator için şöyle yaparız.
sregex_token_iterator rend;
Tüm eşleşmeleri bir vector'e doldurmak için şöyle yaparız.
std::vector<std::string> result;
std::string str = "...";
std::regex re ("[A-Za-z0-9]+");

std::copy(
  std::sregex_token_iterator(str.begin(), str.end(), re),
  std::sregex_token_iterator(),
  std::back_inserter(result));
Constructor - iterator + iterator + regex + Capture Group Numarası
Açıklaması şöyle
A regex iterator helps to iterate over matched subsequences. However, sometimes you also want to process all the contents between matched expressions. [...] In addition, you can specify a list of integral values, which represent elements of a “tokenization”:
 • -1 means that you are interested in all the subsequences between matched regular expressions (token separators).
 • 0 means that you are interested in all the matched regular expressions (token separators).
 • Any other value n means that you are interested in the matched nth subexpression inside the regular expressions.
Örnek
Şöyle yaparız. -1 eşleşmeyen grubu belirtir. 0 ise ile ilk yakalanan grubu (capture group) belirtir.
string data = "...";
regex re("...");
sregex_token_iterator rit(data.begin(), data.end(), re, { -1, 0 });
İlk * operatörüne erişince unmatched string'i alırız.
*i++; //unmatched content (-1)
İkinci erişmemizde ilk yakalanan grubu alırız.
*i++; //matched content (0)
Örnek
utf-8 ile şöyle yaparız. Bu sefer regex'e sadece ayraçları veririz. -1 ile eşleşmeyen grupları alırız. Yani bir nevi split olarak kullanırız.
std::regex regex(",|。|!|?");
std::string src = "使用boost split失败了,不知道什么原因。有人可以告诉我吗?谢谢!";

std::sregex_token_iterator iterator(src.begin(), src.end(), regex, -1);
std::sregex_token_iterator end;

for ( ; iterator != end; ++iterator) {
 std::string res = *iterator;
 std::cout << res << std::endl;
}
Çıktı olarak şunu alırız.
results:
使用boost split失败了
不知道什么原因
有人可以告诉我吗
谢谢

* operator
str() metodu ile aynıdır.

str metodu
Şöyle yaparız.
while(rit != rend)
{
 rit->str();
 ++rit;
}