8 Eylül 2021 Çarşamba

std::isalpha metodu

Giriş
Bu metod ile ASCII karakterlerin alfabetik olup olmadığı belirlenebilir. Bu metod parametre olarak int alır.
int isalpha ( int c );
Ancak c parametresi unsigned char değeri alacak şekilde sınırlandığı için yalnızca ASCII karakterler için çalışır. Açıklaması ise aşağıda.
The c argument is an int, the value of which the application shall ensure is representable as an unsigned char or equal to the value of the macro EOF. If the argument has any other value, the behavior is undefined.

std::isprint metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
#include <cctype>
Örnek
Şöyle yaparız.
char c = ...;
if (isprint(c)) {
  ...
}

std::isspace metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
#include <cctype>
Örnek
Şöyle yaparız.
char c = ...;
if (isspace(c)) {
...
}