8 Mayıs 2017 Pazartesi

fstream Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <fstream>
fstream hem bir ostream hem de istream. ostream ve istream yazılarına bakabilirsiniz.

Constructor
Şöyle yaparız.
fstream fs ("118394.txt", ios::out | ios::binary);
close metodu
Şöyle yaparız.
fs.close();
read metodu
Şöyle yaparız.
fs.read((char *) &y, sizeof(y));
write metodu
Şöyle yaparız.
int x = 1;
fs.write(reinterpret_cast<char *>(&x), sizeof(x));
seekg metodu
Dosya input için açıldıktan sonra istenilen konuma gidilebilir. Genellikle dosyanın başı veya sonuna gidilir. tellg() metodu ile konum alınır.

Örnek
Şöyle yaparız
std::fstream fs(fName,std::ios::binary | std::ios::in | std::ios::out);  
fs.seekg(0,std::ios::end); //Seek to the end  
int fLen = fs.tellg(); //Get length of file  
fs.seekg(0,std::ios::beg); //Seek back to beginning  
char* fileBuffer = new char[fLen];  
fs.read(fileBuffer,fLen);
seekp metodu
Dosya output için açıldıktan sonra istenilen konuma gidilebilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
fs.seekp (0L, ios::beg);
tellg metodu
tellg() metodu ile dosyanın hangi byte konumunda olduğumuzu buluruz. Şöyle yaparız.
// open at end of file (to get length)
std::ifstream ifs(filename, std::ios::ate);

std::streampos fileSize = ifs.tellg();


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder