24 Ekim 2015 Cumartesi

std::ref

std::ref bir reference_wrapper döner
std::reference_wrapper nesnesini oluşturmak için genellikle std::ref kullanırız
#include <functional>
int a = 5;
auto b = ref(a);
b.get() = 3;
cout<<a<<endl;
pair <reference_wrapper<int>, int> test(b, 0);
a = 1000;
cout<<test.first<<endl;
Özellikle std::bind ile kullanımı çok yaygındır.
void print(int i) {
  std::cout << i << '\n';
}

int main() {
  int i = 10;

  auto f1 = std::bind(print, i);
  auto f2 = std::bind(print, std::ref(i));

  i = 20;

  f1();
  f2();
}
Çıktı olarak şunu alırız.
10
20

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder