24 Aralık 2015 Perşembe

Strict Weak Ordering

Strict Weak Ordering Nedir?
Strictk Weak Ordering key değerlerinin karşılaştırılması için "<" işlemini kullanması anlamına gelir.

Hangi Veri Yapıları Kullanır?
std::map ve std::set elemanların eşitliği için bu yöntemi kullanır. Tüm veri yapıları için Compare kavramına bakmak gerekir.

Hangi Algoritmalar Kullanır?
std::sort sıralama için bu yöntemi kullanır. Tüm veri yapıları için Compare kavramına bakmak gerekir.

Java'da Nasıldır?
Java'da elemanların eşitliğ için nesnenin equals() metodu kullanılır.

İki Nesne Ne Zaman Eşit kabul edilir?
Kural şudur. Yani kısaca iki nesne eşitse false döneriz.
they are equivalent if !comp(a,b) && !comp(b,a)
Aynı kuralın bir başka şekilde ifade edilişi de şöyle
In imprecise terms, two objects a and b are considered equivalent (not unique) if neither compares less than the other: !comp(a, b) && !comp(b, a)
Şöyle de ifade edilebilir.
Two objects x and y are equivalent if both f(x, y) and f(y, x) are false. Note that an object is always (by the irreflexivity invariant) equivalent to itself. 
Bir tablo haline dökersek
X  a;
X  b;

Condition:         Test:   Result
a is equivalent to b:    a < b   false
a is equivalent to b    b < a   false

a is less than b      a < b   true
a is less than b      b < a   false

b is less than a      a < b   false
b is less than a      b < a   true
sort ile comparator sınıfı kullanmak
Örneğin yeni bir b key değerini eklerken mevcut a key değeri ile karşılaştırma yapılır. a < b ifadesinin false olması a'nın b'den küçük olmasını garanti etmek için yeterli değildir. Aynı zamanda b < a ifadesinin de false olması gerekir. Eğer bu ikinci karşılaştırma da false dönerse a = b sonucu çıkarılır ve map insert() metodu yeni girdiyi kabul etmez.

Yani < karşılaştırması map'e yeni bir değer eklerken biraz daha fazla karşılaştırma yapılmasına sebep olur.

< Nasıl Kodlanır
Normalde kalıtım kullanmaya pek ihtiyaç olmaz. Ancak kalıtım kullanan bir örnek göstermek istedim. Şöyle yaparız.
class Base
{
public:
  virtual bool operator<(Base & other) const
  {
    std::cout << "Base";
  }
};

class Derived : public Base
{
public:
  bool operator<(Base & other) const override
  {
    std::cout << "Derived";
  }
};

int main()
{
  Derived a;
  Derived b;
  a < b; //prints "Derived"
  a.Base::operator <(b); //prints "Base"
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder