30 Eylül 2015 Çarşamba

Stream İle Parsing Yöntemleri

1. Line Oriented Yöntem
Bence en kolay yöntem. Stream veya dosya satır satır okunur. Her satır tek başına işlenir.

Sınıf Okumak
Elimizde şöyle satırlar olsun. Her değer sınıfın bir alanıdır.
M Tyler 1234567890 3 soccer football tv Jess
F Lyns 1234567890 3 hockey sex movies
F Jess 1234567890 3 soccer football tv Tyler
M Taylor 1234567890 3 hockey sex movies
Sınıfımız da şöyle olsun.
struct person
{
  string Sex;
  string Name;
  string Match; //optional alan, satırın en sonunda
  int phoneNumber;
  int numInterests;
  vector<string> interests;
};
 Hiç hata kontrolü olmayan iskelet kod şöyledir.
void LoadClients(std::ifstream &myFile,vector<person>& peps) 
{ 
  person p; 
  string line; 
  while( getline( myFile, line ) ) 
  { 
    istringstream iss( line ); 
    iss >> p.Sex >> p.Name >> p.phoneNumber >> p.numInterests; 
    for(int i=0;i<p.numInterests;i++){ 
      string interest; 
      iss >> interest; 
      p.interests.push_back(interest); 
    } 
    iss >> p.Match;
  } 
}; 
Şimdi satırda hata olduğunu varsayalım. Bu durumda iss için hata kontrolü eklememiz gerekirdi. Şöyle yaparız.
string line;
while( getline( myFile, line ) )
{
  istringstream iss( line );

  // Now, parse out of 'iss' instead of 'file'.
  person p;
  bool ok = false;
  if( iss >> p.Sex >> p.Name >> p.phoneNumber >> p.numInterests )
  {
    p.interests.reserve( p.numInterests );
    for( int i = 0; i < p.numInterests; i++ )
    {
      string interest;
      if( iss >> interest ) p.interests.emplace_back( interest );
    }

    ok = !iss.error();

    iss >> p.Match; // optional
  }

  if( ok ) peps.push_back( p );
}

2. Field Oriented Yöntem
Satırların önemi yoktur. Alanlar boşluk veya başka bir ayraç ile ayrılmıştır.
Elimizde şöyle bir dosya olsun

192, 16 120, 134 256, 87 122, 167 142, 97 157, 130 245, 232 223, 63 107, 217 36, 63 206, 179 246, 8 91, 178
Okumak için şöyle yaparız.
std::map<int, int> mymap;

char dummy;
int a, b;
while (myFile >> a >> dummy >> b)
{
  mymap[a] = b;
}
Eğer bir alan hatalıysa şöyle atlarız. Elimizde şöyle bir dosya olsun
2.4 4.6 6.8 0.34
5.34 3.4 NaN 1.1 
2 -4 -6 5 
NaN alanını haliyle double olarak okuyamayız. Atlamak için şöyle yaparız.
if (!(myFile>>x)) // Read might fail on "NaN"
{
  loadFile.clear(); // Reset error state
  loadFile.ignore(3); // This assumes we only fail on NaN.
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder