19 Nisan 2016 Salı

std::get_money

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <locale>
std::get_money metodu
Elimizde şöyle bir satır olsun.
$89.99
Bu satırı okumak için şöyle yaparız. Doldurulan parametre long double veya string olmalıdır. Değerin kuruş biriminde olduğu varsayalır.
long double price;   get_money only supports long double
ifstream filein("bookfile.txt");

filein.imbue(std::locale("en_US.UTF-8"));
filein >> std::get_money(price);
price /= 100;  //get_money uses the lowest denomination, in this case cents


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder