11 Ekim 2016 Salı

cmatch Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <regex>
Bu sınıf bir typedef gibi düşünülebilir. Bu sınıfın kardeşi smatch sınıfıdır.
typedef std::match_results<char const*> cmatch;
Constructor
Şöyle yaparız.
std::regex r("...");
std::cmatch cm;
std::regex_match ("...", cm, r);
begin ve end metodları
Şöyle yaparız.
std::for_each(cm.begin(), cm.end(), [](const std::csub_match &s){
  std::cout << "match:" << s.str() <<std::endl;
});

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder