10 Temmuz 2017 Pazartesi

valgrind heap profiler - massif

Giriş
Aracın ismi massif.  Bir uygulamanın çalıştığı süre boyunca ne kadar heap kullandığını ölçer.Çıktıyı görmek için ms_print veya massif-visualizer kullanılabilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
valgrind --tool=massif command
Çıktıyı görmek için şöyle yaparız
$ ms_print massif.out
--------------------------------------------------------------------------------
 n    time(i)     total(B)  useful-heap(B) extra-heap(B)  stacks(B)
--------------------------------------------------------------------------------
 75 26,935,731,596    22,420,728    21,956,875    463,853      0

Örnek
Şöyle yaparız.
dd if=/dev/zero bs=1M | valgrind --tool=massif ./myapp
Örnek
Bir uygulamanın en fazla ne kadar heap kullandığını ölçmek için şöyle yaparız.
valgrind --tool=massif --pages-as-heap=yes --massif-out-file=massif.out ./myapp;
grep mem_heap_B massif.out |
sed -e 's/mem_heap_B=\(.*\)/\1/' |
sort -g |
tail -n 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder