11 Ekim 2019 Cuma

std::clock metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <ctime>
Eğer C kullanıyorsak şu satırı dahil ederiz.

#include<time.h>
clock() normalde işlemciyi ne kadar kullandığımızı ölçmek için kullanılır. yani kaç işlemci tick'i kullanıldığını sayar. Eğer bunu saniye cinsine çevirmek istersek CLOCKS_PER_SEC ile bölmek gerekir. 

Bazı işletim sistemleri hangi uygulamanın kaç tick kullandığını takip etmez. Örneğin VxWorks 653 bu takibi yapmaz ve clock() metodu -1 döndürür. 

clock() metodu hem POSIX hem de C standardı tarafından tanımlıdır. Eğer C++11 kullanıyorsak 
std::chrono::high_resolution_clock tercih edilmelidir.

Kullanım
Şöyle yaparız.
using namespace std;

std::clock_t t = std::clock();
...
cout << double(std::clock() - t) / CLOCKS_PER_SEC << endl;
Çıktı olarak şunu alırız.
7.643

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder