26 Ocak 2017 Perşembe

std::exception Sınıfı

Giriş
Bu sınıf içine string alabilen bir constructor metoduna sahip değil.
Bu yüzden

1. std::logic_error (yukarıdaki şekilde logic_failure olarak yanlış gösterilmiş) veya
2. std::runtime_error sınıfları veya
3. bunlarda türeyen bir sınıfı kullanmak daha uygun olur.

constructor
Şöyle yaparız.
void MyClass::function() noexcept(false) {

 // ...
 if (errorCondition) {
  throw std::exception("Error: empty frame");
 }
}
what metodu
İmzası şöyle. C++11'den sonra noexcept olarak kullanılmaya başlandı.
virtual const char *what() const noexcept
Örnek
Şöyle yaparız
#include <iostream>

class RenterLimitException : public std::exception {
public:
  const char * what() const noexcept override {
    return "No available copies.";
  }
};

int main() {
  try {
    throw RenterLimitException();
  } catch (const std::exception& myCustomException) {
    std::cout << myCustomException.what() << std::endl;
  }
}
Kalıtım
Şöyle yaparız.
class divide_error : public std::exception {
 const char* what() const {
  return "division by 0";
 }
};

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder