4 Şubat 2019 Pazartesi

std::lock_guard Sınıfı

Giriş
lock_guard çok basit bir arayüz sunuyor.

Constructor
Kullanımı şöyle. İçine bir mutex veriyoruz. Scope içinde mutex kilitlenir. Çıkarken bırakılır. lock_guard template ile çalıştığı için mutex yerine lock() metodu veren herhangi bir sınıf ile de çalışırdı.
void member_foo() {
 std::lock_guard<mutex_type> lock(this->my_mutex);
 ...
}
Eğer mutex yerine başka bir tip vermek istersek BasicLockable olmalıdır. Dolayısıyla şu kod derlenmez.
std::lock_guard<pthread_mutex_t> lock(...);
Diğer

1.Return Value Optimization (RVO)
Klasik kullanımı şöyledir
Some_resource var;
{
 std::lock_guard<std::mutex> lock(mut);
 var = shared_Var;
}
Ancak bu kod RVO'dan faydalanmamızı sağlamaz. Şöyle yaparız.
// use an immediately-invoked temporary lambda
Some_resource var {
 [&] {
  std::lock_guard<std::mutex> lock(mut);
  return shared_var;
 } () // parentheses for invoke
};

2.Effective Modern C++ Item 16: "Make const member functions thread safe" 
Şöyle.
class Widget {
public:  
 int magicValue() const
 {
  std::lock_guard<std::mutex> guard(m); // lock m  
  if (cacheValid) return cachedValue;
  else {
   auto val1 = expensiveComputation1();
   auto val2 = expensiveComputation2();
   cachedValue = val1 + val2;
   cacheValid = true;
   return cachedValue;
  }
 }                    // unlock m  
private:
 mutable std::mutex m;
 mutable int cachedValue;         // no longer atomic
 mutable bool cacheValid{ false };    // no longer atomic
};

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder