4 Haziran 2018 Pazartesi

std::setlocale metodu

C
Şu satırı dahil ederiz.
#include <locale.h>
Örnek
Şöyle yaparız.
char *loc = setlocale(LC_ALL, "");
printf("Locale: %s\n", loc);
Çıktı olarak şunu alırız.
Locale: en_US.UTF-8
Örnek
Şöyle yaparız.
printf("%'d\n", 1000000000);
printf("Setting LC_ALL to %s\n", getenv("LANG"));
setlocale(LC_ALL, ""); // Set user-preferred locale.
printf("%'d\n", 1000000000);
Çıktı olarak şunu alırız.
1000000000
Setting LC_ALL to en_US.UTF-8
1,000,000,000
C++
Örnek
C locale'inden işletim sisteminin seçili locale'ine geçmek için şöyle yaparız.
std::setlocale(LC_ALL,"");
Örnek
Belli bir ülkenin locale'ini kullanmak için şöyle yaparız. Bu örnek Windows'ta çalışıyor.
setlocale(LC_ALL, "Russian");

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder