22 Ekim 2018 Pazartesi

std::stod - double Döndürür

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <string>
Alt tarafta çağırdığı C metodun imzası şöyle.
double strod (const char *a,const char **b);
Bu metod C++11 ile geldi. Bu metodun kardeşi std::stof ve std::stoi.

İkinci parametre olan std::size_t* pos kaç karakterin işlendiğini gösterir.

Örnek 
String'i double değere çevirir.
std::string sFloat = "10.1";
double d = std::stod(sFloat);
Eğer string'i parse edemezse, b parametresi nerede durduğunu gösterir.
const char *a = "99.5HELLO";
char *b;
double d = strtod(a, &b);

printf("%.1f\n%s", d, b);
Çıktı olarak şunu alırız.
99.5
HELLO
Örnek
Wide string için de kullanılabilir.
std::wstring ws = "0.7"
double d = std::stod(ws);


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder