14 Kasım 2017 Salı

std::nearbyint metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <cmath>
Açıklaması şöyle
The std::round function ignores the current rounding mode while the std::nearbyint takes it into account.
std::round sabir bir yuvarlama yöntemi kullanırken std::bearbyint seçili/etkin yuvarlama yöntemini kullanır. Yani yuvarlama yönteminden etkilenir. Yuvarlama yöntemini değiştirmek için şöyle yaparız.
#include <cfenv>
int main() {
  std::fesetround(FE_UPWARD);
  // perform calculations
  std::fesetround(FE_DOWNWARD);
  // perform calculations
  // other rounding methods...
}
Örnek
Şöyle yaparız. Çıktı olarak 0 alırız.
std::cout<<"nearbyint(0.5) = "<<std::nearbyint(0.5);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder