4 Nisan 2018 Çarşamba

std::atomic_signal_fence metodu

Örnek
Şöyle yaparız.
#define CompilerMemBar() std::atomic_signal_fence(std::memory_order_seq_cst)
SystemTime getSystemTime()
{
  LARGE_INTEGER t;
  CompilerMemBar();
  if (!QueryPerformanceCounter(&t)) {
    return static_cast<SystemTime>(-1);
  }
  CompilerMemBar();

  return static_cast<SystemTime>(t.QuadPart);
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder