3 Eylül 2018 Pazartesi

discrete_disctribution Sınıfı

Giriş
boost kütüphanesindeki karşılığı discrete_distribution SınıfıBu sınıf tanım olarak [0,n) aralığında verilen ağırlığa göre dağılım yapar. n sayısı verilen ağırlık sayısından çıkarılır. 

Constructorİmzası şöyle
discrete_distribution();
explicit discrete_distribution(
  const param_type& par0
);
discrete_distribution(
  initializer_list<double> IList
);
template<class Fn>
  discrete_distribution(
    size_t count,
    double low, 
    double high, 
    Fn func
);
Örnek
İçine ağırlıkları alan constructor şöyle kullanılır.
discrete_distribution d({1,2,3});
Örnek
İçine iterator alan constructor şöyle kullanılır.
const vector<float> v = ...;
discrete_distribution d (v.begin(),v.end());
Distribution sınıfı kurulduktan sonra bir generator ile sayı dağılımı yapılır.
random_device r;
mt19937 m(r());
d (m);
Diğer
Şöyle yaparız.
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class WeightedRandomBag<T extends Object> {

 private class Entry {
  double accumulatedWeight;
  T object;
 }

 private List<Entry> entries = new ArrayList<>();
 private double accumulatedWeight;
 private Random rand = new Random();

 public void addEntry(T object, double weight) {
  accumulatedWeight += weight;
  Entry e = new Entry();
  e.object = object;
  e.accumulatedWeight = accumulatedWeight;
  entries.add(e);
 }

 public T getRandom() {
  double r = rand.nextDouble() * accumulatedWeight;

  for (Entry entry: entries) {
   if (entry.accumulatedWeight >= r) {
    return entry.object;
   }
  }
  return null; //should only happen when there are no entries
 }
}
Çağırmak için şöyle yaparız.
WeightedRandomBag<String> itemDrops = new WeightedRandomBag<>();

// Setup - a real game would read this information from a configuration file or database
itemDrops.addEntry("10 Gold", 5.0);
itemDrops.addEntry("Sword",  20.0);
itemDrops.addEntry("Shield", 45.0);
itemDrops.addEntry("Armor",  20.0);
itemDrops.addEntry("Potion", 10.0);

// drawing random entries from it
for (int i = 0; i < 20; i++) {
  System.out.println(itemDrops.getRandom());
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder