8 Haziran 2020 Pazartesi

std::chrono::months

Giriş
Tam Olarak bir yılın 12'de 1'ini temsil eder. 2,629,746 saniyedir. Tanım olarak şöyledir. 20 bit uzunluğundadır.
using months = std::chrono::duration
    <int, std::ratio_divide<years::period, std::ratio<12>>>;
Örnek
Şöyle yaparızz
auto t = system_clock::now() + months{8};
Örnek
Şöyle yaparız.
static_assert(12*months{1} == years{1});
Örnek
Şöyle yaparız.
cout << months{7} << '\n';
Çıktı olarak şunu alırız
7[2629746]s
Açıklaması şöyle
This reads as 7 units of 2,629,746s. It turns out that 2,629,746 seconds is the average length of the month in the civil calendar
Aynı şeyi şöyle yaparız
static_assert(months{1} == 2'629'746s);


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder