1 Temmuz 2020 Çarşamba

User Defined Conversion Function

Giriş
User Defined Conversion Function non-static üye metodlardır.

Örnek
Bu metodlar normalde bir sonuç dönerler. Ancak istersek sonuç dönmeyen halini de yaparız. Şöyle yaparız
#include <iostream>

struct Foo {
 operator void() { std::cout << "Foo::operator void()!"; }
 // warning: conversion function converting 'Foo' to 
 //     'void' will never be used
};
  
int main() {
 Foo f;
 (void)f;      // nothing
 f.operator void(); // Foo::operator void()!
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder