2 Kasım 2020 Pazartesi

decltype Template İçinde Placeholder Olarak Kullanımı

Örnek
Şöyle yaparız.
template <decltype(auto)>
struct X {};

int foo ;

int main() {
  X<(foo)> x;
  static_cast<void>(x);
}
Örnek
Şöyle yaparız
#include <type_traits>

template<decltype(auto) arg>
struct Foo {};

int main()
{
    constexpr int x = 42;
    static_assert(std::is_same_v<Foo<42>, Foo<x>>);
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder