10 Ağustos 2021 Salı

std::views::common metodu

Giriş
std::ranges::range tipinden olan değişkeni, STL Container gibi kullabilmeyi sağlar.
Örnek
Şöyle yaparız
template <std::ranges::range R>
auto to_vector(R&& r) {
  auto r_common = r | std::views::common;
  return std::vector(r_common.begin(), r_common.end());
}
Örnek
Şöyle yaparız
#include <cmath>
#include <numeric>
#include <ranges>
#include <utility>

template<typename Container>
auto mean_and_stddev(const Container& values)
{
 auto len = static_cast<double>(values.size());
 auto mean = std::accumulate(values.begin(), values.end(), 0.0) / len;
 auto sdv =          // squared differences view
   values
   | std::views::transform([mean](auto d){ auto x = d - mean; return x*x; })
   | std::views::common;
 auto stddev = std::sqrt(std::accumulate(sdv.begin(), sdv.end(), 0.0) / len);
 return std::pair{ mean, stddev };
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder