21 Aralık 2016 Çarşamba

Singleton

call_once Singleton
Lazy Singleton mutex kullanmadan şöyle yazılabilir.
class Singleton{

private:
 static std::unique_ptr<Singleton> instance;
 static std::once_flag onceFlag;
 Singleton();

public:
 static Singleton& getInstance(){
  std::call_once(onceFlag,[&]{
    instance = std::unique_ptr<Singleton>(new Singleton());  
  });
  return *instance;
 }

};
Thread Local Static Singleton
Template kullanarak şöyle yaparız. static nesne uygulamadan çıkarken (application exit) temizlenir (cleanup).
template <class T>
class Singleton
{
public:
 static T& getinstance()
 {
  static T t;
  return t;
 }
};
Eğer static uygulamadan çıkarken otomatik yok olmasın istersek pointer kullanırız. Şöyle yaparız.
Singleton & Singleton::getInstance()
{
 static Singleton* instance = new Singleton ();
 return *instance;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder