26 Aralık 2016 Pazartesi

std::timed_mutex Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <mutex>
Açıklaması şöyle
 std::timed_mutex has non-recursive ownership semantics. It's forbidden to acquire the lock (include try_lock family) second time on the same thread.
Mutex'e ek olarak şu metodları sunar.
try_lock_for (duration)
try_lock_until (time_point)
Constructor
Şöyle yaparız.
std::timed_mutex m;
lock ve unlock metodları
Şöyle yaparız.
void test()
{
  m.lock();
  ...
  m.unlock();
}
try_lock_for metodu
Şöyle yaparız.
bool got_lock = m.try_lock_for (std::chrono::seconds(10));
if (got_lock) {
  ...
  m.unlock();}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder