9 Şubat 2018 Cuma

bitfield alanlar

Giriş
bitfield alanlar struct ve union içinde tanımlanabilir.
Örnek
Şöyle yaparız.
struct bitfield {
 int i = 0;
 int j : 8;
};
Örnek
Şöyle yaparız.
union {
 uint32_t cw     : 13;
 struct {
  uint32_t setting4 : 4;
  uint32_t cmd    : 9;
 };
} control;
Örnek
Bit field alanlar için unsigned alan kullanmak daha iyi. Şu kod unsigend alan olmadığı için hatalı çıktı verir.
#include <stdio.h>

struct mystruct { int enabled:1; };
int main()
{
 struct mystruct s;
 s.enabled = 1;
 if(s.enabled == 1)
  printf("Is enabled\n"); // --> we think this to be printed
 else
  printf("Is disabled !!\n");
}

İlklendirme
Bitfield alanlara ilk değerlerini şöyle atayamıyoruz.
struct bitfield {
 int i = 0; // ok
 int j : 8 = 0; // error: lvalue required as left operand of assignment
};
Biraz hile yaparak şöyle yapabiliriz
struct bitfield {
 int i = 0; // ok
 union {
  uint32_t raw = 0;
  struct {
   int j : 8;
   int x : 3;
  };
 };
};
Portable Kod
bitfield alanlar portable kod için kullanılamaz deniliyor. Açıklaması şöyle.
Bitfield's actual memory layout is implementation defined: if the memory layout must follow a precise specification, bitfields should not be used and hand-coded bit manipulations may be required.
Alanların adresi
Btifield alanların adresi alınamaz. Açıklaması şöyle.
The address-of operator & shall not be applied to a bit-field, so there are no pointers to bit-fields.
Örnek
Derleme hatasın görmek için şöyle yaparız.
struct bitField {
  uint8_t n0 : 1;
  uint8_t n1 : 1;
  uint8_t n2 : 1;
  uint8_t n3 : 1;
  uint8_t n4 : 1;
  uint8_t n5 : 1;
  uint8_t n6 : 1;
  uint8_t n7 : 1;
};

int main() {
  bitField example;

  // Can address the whole struct
  std::cout << &example << '\n'; // FINE, addresses a byte

  // Can not address for example n4 directly
  std::cout << &example.n4; // ERROR, Can not address a bit

  // Printing it's value is fine though
  std::cout << example.n4 << '\n'; // FINE, not getting address

  return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder