19 Şubat 2018 Pazartesi

std::gmtime

Giriş
Şu satır dahil edilir.
#include <ctime>
gmtime metodu
İmzası şöyle. struct tm döndürür.
struct tm *gmtime(const time_t *timer);
Şöyle yaparız.
time_t t = time(NULL);
struct tm * ptm = gmtime(&t);
Bu metodlar saniyeden broken-down time'e çevirmek için kullanılır. 
gmtime_r metodu
Bazı kütüphaneler daha güvenli olan bu metu sunarlar. 

Örnek
Şöyle yaparız.

time_t t = time(NULL);
struct tm tm;
gmtime_r(&t, &tm);
Leap second olsa bile şu çıktıyı alırız.

1483228799    2016-12-31 23:59:59
1483228800    2017-01-01 00:00:00

timegm
gmtime() metodunun tersini yapar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder