25 Aralık 2017 Pazartesi

std::system_error

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <system_error>
Açıklaması şöyle
An exception used to wrap error_codes when an error is to be reported via throw/catch.
Bu sınıf std::runtime_error sınıfından kalıtır. Unix'teki sistem çağrıları için tasarlanmış gibi.

Constructor
Şöyle yaparız.
throw std::system_error(ENOENT, std::system_category(), "Throw an error");
Çıktı olarak şunu alırız.
Throw an error: No such file or directory
code metodu
std::system_error::code tipinden döner.

what metodu
const char* tipinden döner.

Kalıtım
Kalıtım için şöyle yaparız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder