12 Aralık 2017 Salı

std::poisson_distribution Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <random>
Generalized Linear Model
Açıklaması şöyle. Exponential Dağılım ailesindekilerden birisini kullanır.
'Generalised Linear Models use exponential distributions' means "one of the Exponential family of distributions", not "the exponential distribution".
Linear Model
Normal Distribution yani Gaussian Distribution kullanır

Örnek
Poisson üretimi için Java kodu şöyle
public static int getPoisson(double lambda) {
  double L = Math.exp(-lambda);
  double p = 1.0;
  int k = 0;

  do {
    k++;
    p *= Math.random();
  } while (p > L);

  return k - 1;
}
Örnek
Şöyle yaparız.
std::mt19937_64 engine;

engine.seed(...);
std::poisson_distribution<int> distribution(157.17);

const int number = distribution(engine);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder