2 Ekim 2017 Pazartesi

Visual Studio

C++ Seçenekleri
Header dosyalarının olduğu dizini vermek için şöyle yaparız.
Properties->C/C++->General->Additional Include Directories
Debug - Break Point
Relase kodunda debugger'ı başlatmak için şöyle yaparız.
try
{
  throw out_of_range("hello, stackoverflow");
}
catch (exception& e)
{
  DebugBreak();
}
PDB Seçenekler
pdb dosyasının nerede oluşturulacağını belirtmek için şöyle yaparız.
Properties->C/C++->Output File->Program Database File Name
Linker Seçenekleri
Kütüphanelerin olduğu dizini vermek için şöyle yaparız.
Properties->Linker->General->Additional Library Directories 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder