17 Ekim 2017 Salı

makefile ve target

Giriş
Sözdizimi olarak şöyledir.
target: dependency1 dependency2 etc
  command to build target
Bir başka gösterim ile şöyledir.
target: dependencies
    actions
target ismi ve komut çıktısı aynı olmalıdır.
Elimizde şöyle bir target olsun.
program: client.o
  gcc client.o -o Client
Bu kullanım şekli biraz tuhaf çünkü program target'ı program isimli bir dosya arar ve bulamaz. Çünkü komutun çıktısı Client isimli bir dosyadır. Dolayısıyla Client her seferinde baştan derlenir. Doğru kullanım şöyledir.
Client: client.o
  gcc client.o -o Client
target ve dependency
make programlama dilinden bağımsızdır denilse de alında C++ için bazı built-in kurallar vardır.
Örnek
Elimizde şöyle bir makefile olsun. test target'ı test.o'ya bağlıdır. test.o target'ı ise test.c'ye bağlıdır. test.c değişince yeniden derkenir.
test: test.o
    cc -o test test.o 
test.o: test.c
    cc -c test.c
clean:
    rm test.o
Örnek
Mesela
all:  main.o game.o zombie.o
    g++ $(FLAGS) game.o main.o zombie.o -o main $(CXXFLAGS)
şeklindeki bir komut .o ile biten dependency'lerin aslında .cpp dosyası olduğunu bilir. Dolayısıyla g++ komutu sadece belirtilen cpp dosyası değişmiş ise çalışır.

Ancak c,cpp dosyaları .h dosyalarına bağımlıdırlar. Bu durumda bazı .c dosyaları için kullandıkları .h dosyalarını da belirtmek  gerekir:
all: main      # all depends on the program
main: main.o foo.o  # main depends on its objects
  gcc main.o foo.o -o main  # create the program by linking the object files
foo.o: foo.c foo.h  # the foo object depends on its .c and .h files
           # the main object implicitly depends on its .c file

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder