4 Eylül 2019 Çarşamba

STL Veri Yapısı - std::array

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <array>
std::array çok basit bir sınıf. İçi şuna benziyor.
template<typename T, int size>
class array {

...
...
private:
 T elements[size]; // determined during compilation
}
Gerçek kod ise şöyle
template<class T, std::size_t N>
struct array;
Ya da şöyle
template<typename T, std::size_t N>
struct my_array {
 T array[N];
};
Aggregate
std::array aggregate olmayı garanti ediyor.
The conditions for an aggregate (8.5.1) shall be met.
Ancak bu sınıf POD değil. Şu kullanım şekli yanlış.
float * pos_begin = ...:
std::array<float,4> * r = reinterpret_cast<std::array<float,4>*> (pos0+(4*i));
Tanımlama
std::array sınıfının ikinci parametresi derleme zamanı (compile time) bir sabit bir olmalı.
Örnek
Şöyle yaparız.
const auto arraySize = 10;
std::array<int, arraySize> data;
Örnek
Şöyle yaparız.
std::array<int, 4> arr1;
std::array<float, arr1.size()> arr2;
Örnek
Aşağıdaki örnek hata verir çünkü arraySize const olsa bile sz'nin değeri derleme zamanında belli değildir.
int sz=10;
const auto arraySize = sz;
std::array<int, arraySize> data; //error 
Örnek
Bu örnek te hata verir.
void f(int n) {
 std::array<float,n> data2; // error: ‘n’ is not a constant expression
}
Örnek
Bu sabit eksi bir sayı verilse bile her derleyici yakalamayabilir.
std::array<int, -1> arr;
Bu yüzden en iyi yöntem bir typedef tanımlama. Şöyle yaparız.
typedef std::array<int, 255> Array;
Örnek
İki boyutlu dizi için şöyle yaparız.
template <class T, std::size_t X, std::size_t Y>
using My2DArray = std::array<std::array<T, Y>, X>;
Constructor  - aggreage initialization
Örnek
Dizinin tüm elemanları aynı tip olmalı. Şu kod derlenmez.
std::array arr = { 1, 2, 3.4 }; // error
Örnek
const diziyi ilklendirmek için initializer_list kullanarak şöyle yaparız.
const std::array<std::string, 5> choices = {
  "I don't like Coca-Cola...",
  "Sprite is ok I guess.",
  "Waayyyy too much sugar.",
  "Mountain Dew! Nice.",
  "Eww. People don't drink Pepsi these days, it ain't the 90's."
};
Constructor  - initializer_list
Örnek
Şöyle yaparız.
std::array<int, 10> a{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2};
Örnek
Şöyle yaparız.
std::array<int, 5> test()
{
 std::array<int, 5> values {{0, 1, 2, 3, 4}};
 return values;
}
Metoddan Dönme
Aynı std::vector gibi yapabiliriz. Şöyle yaparız
std::array<T, SIZE> foo() {
 std::array<T, SIZE> bar;
 // Initialization of bar members...
 return bar;
}
begin ve end metodu
begin() ve end() kullanılabilir.
#include <array>
std::array<int, 10000000> myArray;
// fill the array with data
std::sort(myArray.begin(); myArray.end()); // sorts data using default operator <
for ile dönülebilir.
std::array<int, 10> myArray = {8, 3, 6, 7};
for (const auto& element : myArray)
{
 std::cout << element << std::endl;
}
Sonuç olarak şunu alırız.
8
3
6
7
0
0
0
0
0
0
fill metodu
Şöyle yaparız.
std::array<int, 10> a; 
a.fill(2/*or any other value*/);
operator [] metodu
İmzası şöyle
constexpr const_reference operator[]( size_type pos ) const;
Örnek
const diziyi ilklendirmek için metod kullanarak şöyle yaparız.
typedef std::array<int, 255> Array;

const Array array = generateData();

Array generateData(){
 Array a;
 for(int i = 0; i < a.size(); i++) {
  initializeSomehowTo(a[i]);
 }
 return a;
}
Örnek - İki Boyutlu Array
Şöyle dolaşırız.
#include <array>

int main() {
  std::array<std::array<int, 3>, 4> ia;
  for (auto &row : ia){
    for (auto &col : row){
      col = 0;
    }
  }
}
Bu dizi şununla aynıdır.
int ia[3][4];
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder