6 Eylül 2019 Cuma

strpbrk

Giriş
C++ ile şu satırı dahil ederiz
#include <cstring>
C ile şu satırı dahil ederiz.
#include <string.h>
Birinci parametre string, ikinci parameter delimeter olarak düşünülebilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
int count_tokens(char *str, char *delim) {
  int number = 0;
  char *p = str;
  while((p = strpbrk(p, delim)) != NULL) {
    number++;
    p++;
  }
  return number + 1;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder