27 Eylül 2017 Çarşamba

struct tm

Giriş
broken time olarak ta bilinir. Alanların alabileceği değerler şöyle. Year alanı 1900'den başlar. Month alanı ise 0'dan başlar. Ocak 2016 için year alanına 116, month alanına ise 0 değeri verilir.
int tm_sec; // seconds after the minute — [0, 60]
int tm_min; // minutes after the hour — [0, 59]
int tm_hour; // hours since midnight — [0, 23]
int tm_mday; // day of the month — [1, 31]
int tm_mon; // months since January — [0, 11]
int tm_year; // years since 1900
int tm_wday; // days since Sunday — [0, 6]
int tm_yday; // days since January 1 — [0, 365]
int tm_isdst; // Daylight Saving Time flag

String'e çevirme
Şöyle yaparız.
struct tm * ptm = ..
char buf[64];
memset(buf, 0, sizeof(buf));
sprintf(veccNextTime, "%d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.000",
        ptm->tm_year + 1900, ptm->tm_mon + 1, ptm->tm_mday,
        ptm->tm_hour, ptm->tm_min, ptm->tm_sec);
std::string str (buf);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder