13 Eylül 2017 Çarşamba

std::error_code Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <system_error>
Bu sınıf C++11 ile geliyor.

Açıklaması şöyle
Represents a specific error value returned by an operation (such as a system call).
Constructor
Şöyle yaparız.
std::error_code error;
Constructor - errno
Şöyle yaparız.
ifstream f("testfile.txt");
if (!f.good()) {
  error_code e(errno, system_category());
  cerr << e.message();
  //...
}
make_error_code metodu
Şöyle yaparız. Girdi parametre std::errc tipindendir.
std::error_code ec = make_error_code(my_errc_from_str("0A01"));


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder