25 Eylül 2017 Pazartesi

MultiByteToWideChar

Giriş
Windows bir çok API'de UTF-16 kullanıyor. Bu yüzden UTF-8'in UTF-16'ye çevrilmesi ve std::string içinde saklanması gerekiyor.

Örnek
Şöyle yaparız.
#include <windows.h>

std::string get_filename_token( const std::string& filename )
{
 // Convert the UTF-8 argument path to a Windows-friendly UTF-16 path
 wchar_t* widepath = new wchar_t[ filename.length() + 1 ];
 MultiByteToWideChar( CP_UTF8, 0, filename.c_str(), -1, widepath, filename.length() + 1);

 // Now get the 8.5 version of the name
 DWORD n = GetShortPathNameW( widepath, NULL, 0 );
 wchar_t* shortpath = new wchar_t[ n ];
 GetShortPathNameW( widepath, shortpath, n );

 // Convert the short version back to a C++-friendly char version
 n = WideCharToMultiByte( CP_UTF8, 0, shortpath, -1, NULL, 0, NULL, NULL );
 char* ansipath = new char[ n ];
 WideCharToMultiByte( CP_UTF8, 0, shortpath, -1, ansipath, n, NULL, NULL );

 std::string result( ansipath );

 delete [] ansipath;
 delete [] shortpath;
 delete [] widepath;

 return result;
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder