1 Temmuz 2019 Pazartesi

Strongly Typed Enum

Giriş
C++11 ile gelen yeni bir özellik. enum kelimesinden sonra class kelimesi eklenerek Strongly Typed Enum oluşturulur. Şöyle yaparız.
enum class PlayerPiece {
 AIRCRAFT,
 BATTLESHIP,
 CRUISER,
 SUBMARINE,
 PATROL,
 EMPTY,
 };
C++11 ile gelen diğer değişiklikler gibi saklama tipi (storage type) ve sıra numarası (ordinal number) verebiliriz. Şöyle yaparız.
enum class CustomCommand : unsigned char
{
  ENQ = 0x05,
  ACK = 0x06,
  NAK = 0x15,
};
Strongly Typed Enum Class mı?
class kelimesini kullanmamıza rağmen Strongly Typed Enum class değil. Cevabı görmek için şöyle yaparız. Çıktı olarak false alırız.
#include <iostream>

enum class Enum 
{
 red = 1, blue, green
};

int main() 
{
 std::cout << std::boolalpha;
 std::cout << std::is_class<Enum>::value << '\n';
}
Primitive Tipe Çevirmek - static_cast
Açıklaması şöyle
There are no implicit conversions from the values of a scoped enumerator to integral types, although static_cast may be used to obtain the numeric value of the enumerator.
Şöyle yaparız.
PlayerPiece piece = ...

cout << static_cast<int>(piece) << endl;
Eğer static_cast kullanmazsak şu hatayı alırız.
error: cannot convert 'PlayerPiece' to 'unsigned char'...
Primitive Tipe Çevirmek - std::underlying_type
Bazı kodlarda underlying type için const qualifier kullanılıyor. Bu qualifier aslında dikkate alınmaz. Açıklaması şöyle.
colon (:), followed by a type-specifier-seq that names an integral type (if it is cv-qualified, qualifications are ignored) that will serve as the fixed underlying type for this enumeration type
Yani şu koddaki const'un bir özelliği yok.
enum foo : const unsigned int
{
  F,
  S,
  T
};
Örnek
Şöyle yaparız.
enum class foo_bar : unsigned
{
 foo,
 bar,
};

foo_bar bar = foo_bar::bar;
unsigned a = static_cast<std::underlying_type<foo_bar>::type>(bar);
Örnek
Şöyle yaparız.
typedef std::underlying_type<foo_bar>::type int_type;
stringstream ss;
ss << int_type(rl);
Operator Metodları Tanımlamak

operator <<  metodu
Şöyle yaparız.
std::ostream& operator<<(ostream& os, RiskLevel rl) {
 os << std::underlying_type<RiskLevel>::type(rl);
 return os;
}
operator <  metodu
Şöyle yaparız.
bool operator<(RiskLevel rl1, RiskLevel rl2) {
 return std::underlying_type<RiskLevel>::type(rl1) <
     std::underlying_type<RiskLevel>::type(rl2);
}
operator + metodu
int tipe çevirmek için kullanılır. Şöyle yaparız.
auto operator + ( RiskLevel value )
{
 return std::underlying_type_t< RiskLevel >( value );
}
Şöyle yaparız.
stringstream ss;
ss << + rl;
Şöyle yaparız.
if ( + rl > + RiskLevel::Low ) {
 ... 
}
operator ++ (int) metodu - post increment
İmzası şöyle
STEPS operator++(STEPS& s, int)
{
 auto res = s; ++s; return res;
}
operator ++ metodu - pre increment
Şöyle yaparız
enum class STEPS
{
 ONE,
 TWO,
 END_OF_LIST
};

STEPS& operator++(STEPS& s)
{
 ...
 return s;
}
Kullanmak için şöyle yaparız
++steps;

2 yorum:

 1. Merhaba Orçun Bey,

  Bir enum class için neden karşılaştırma operatörlerini yükleyelim? (overload edelim?) Örneğinizdeki RiskLevel türünden değerler zaten karşılaştırılabilir. Yazınızda bir şeyi kaçırmış olabilirim. İyi çalışmalar.

  enum class Suit : unsigned char
  {
  Club,
  Diamond,
  Heart,
  Spade
  };

  #include

  int main()
  {
  Suit s1{ Suit::Heart };
  Suit s2{ Suit::Spade};

  std::cout << std::boolalpha << (s1 < s2);

  }

  Necati Ergin  YanıtlaSil
 2. Merhaba,
  Normalde < operator'ünü yazmaya gerek yok. Sadece yapılabileceğini gösteren bir örnek bu :)

  YanıtlaSil