1 Temmuz 2019 Pazartesi

std::shared_future

Giriş
Bu sınıf CopyConstructable olarak düşünülebilir. Bu yüzden sonuç birçok kere alınabilir.

get metodu
Açıklaması şöyle.
Unlike std::future, std::shared_future's shared state is not invalidated when get() is called.
wait_for metodu
Şöyle yaparız
int sleep_10s()
{
    this_thread::sleep_for(chrono::seconds(10));
    cout << "Sleeping Done\n";
    return 3;
}

int main()
{
    auto result=async(launch::async, sleep_10s);
    auto status=result.wait_for(chrono::seconds(1));
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder