17 Temmuz 2019 Çarşamba

STL Veri Yapısı - unordered_multiset

Giriş
Bu sınıf aynı değerin (duplicate) birden fazla eklenmesine izin verir.

Bucket Size
Açıklaması şöyle.
The elements of an unordered associative container are organized into buckets. Keys with the same hash code appear in the same bucket. The number of buckets is automatically increased as elements are added to an unordered associative container, so that the average number of elements per bucket is kept below a bound. Rehashing invalidates iterators, changes ordering between elements, and changes which buckets elements appear in, but does not invalidate pointers or references to elements. For unordered_multiset and unorderd_multimap, rehashing preserves the relative ordering of equivalent elements.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder