31 Aralık 2019 Salı

SFINAE ve Return Type

Giriş
Açıklaması şöyle.
enable/disable the return type (except for class/struct constructors, obviously)
Örnek
Şöyle yaparız.
template <typename T>
std::enable_if_t<true == bar<T>()> foo () // version 1
 { }

template <typename T>
std::enable_if_t<false == bar<T>()> foo () // version 2
 { }
Örnek
Elimizde bir variant olsun.
struct EventA {};

struct EventB {};

struct EventC {};

using Event = std::variant<EventA, EventB, EventC>;
Elimizde şöyle bir SFINAE on return type kodu olsun
using State = Visitor::State;

template<class Visitor>
struct VisitorProxy {
  State s;

  template<class E>
  auto operator()(E const& e) -> decltype(Visitor::apply(s, e)) {
    return Visitor::apply(s, e);
  }

  template<class E>
  State operator()(E const&) const {
    return s;
  }
};
VisitorProxy sınıfını kolay kullanmak için şöyle yaparız.
template <typename Visitor> struct Applicator {
 static State apply(State s, Event e) {
  VisitorProxy<Visitor> p{s};
  return std::visit(p, e);
 }
};

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder