11 Aralık 2019 Çarşamba

std::sample

Örnek
Şöyle yaparız.
template<typename T>
std::vector<T> sampling(const std::vector<T>& input, std::size_t k) {
  std::vector<T> output;
  output.reserve(k);
  std::sample(input.begin(), input.end(), std::back_inserter(output),
    k, std::mt19937{std::random_device{}()});  

  // the relative order of elements in output is the same as in input
  return output;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder