1 Ağustos 2017 Salı

strtol metodu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <cstdlib>
Sonucu long olarak istiyorsak kullanırız. Sonucu long long yani int64_t olarak istiyorsak strtoll () metodunu kullanmak gerekir.

İmzası
Metodun imzası şöyle.
long strtol(const char *str, char **endptr, int base);
Örnek
Şöyle yaparız.
char str[] = "987654321012345";
long num = 0;
errno = 0;

num = strtol (str, NULL, 10);
if (errno) {  /* validate strtol conversion */
 perror ("strtol conversion failed.");
 ...
}
printf ("%ld\n", num);
endptr kullanımı
Arka arkaya iki defa kullanmak istersek şöyle yaparız.
int sum(const char *input){
 int i; // store sum in here
 char *rest; // used as second argument in strtol
 i = strtol(input, &rest, 10); // set first int in string to i
 i += strtol(rest, &rest, 10); // add first and second int
 return i;
}

int main(void){
 char* nums = "23 42";
 printf("%d\n",sum(nums)); 
  return 0;
}
base kullanımı
16'lık taban kullanılabilir.
const char* idString = ...
char *str_end = NULL,
var  id = strtoul(idString, &str_end, 16);
Taban olarak 0 verilebilir. Bu durumda strtol tabanın ne olduğunu kendisi anlamaya çalışır.
int base = 0;
long n = strtol(idString, &str_end, base);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder