7 Ağustos 2017 Pazartesi

synchronized Block

Giriş
C++20 ile geliyor. C++ dilinin gittikçe daha fazla Java'ya benzediğinin ispatı bence :)

Örnek
Şöyle yaparız.
#include <iostream>
#include <vector>
#include <thread>
int f()
{
 static int i = 0;
 synchronized {
  std::cout << i << " -> ";
  ++i;    
  std::cout << i << '\n';
  return i; 
 }
}
int main()
{
 std::vector<std::thread> v(10);
 for(auto& t: v)
  t = std::thread([]{ for(int n = 0; n < 10; ++n) f(); });
 for(auto& t: v)
  t.join();
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder