15 Ağustos 2017 Salı

std::cregex_token_iterator Sınıfı

Giriş
regex_token_iterator ile aynı. Sanırım constant olarak kullanılıyor.

Constructor
char * kullanmak gerekir. Şöyle yaparız.
auto str = "1;2;3;4";
const regex re {";"};
cregex_token_iterator t_begin{str.data(), str.data() + str.length(), re, -1};
cregex_token_iterator t_end{};
*operator
Dereference operator metodu const std sub_match <const char* > & döndürür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder