8 Ağustos 2017 Salı

STL Counting (Sayma) Algoritmaları

Giriş
STL algoritmalarını işlevlerine göre gruplamak anlamayı çok daha kolaylaştırıyor. Aşağıdaki algoritmalar veriyapılarında sayma işlemlerini gösteriyor.

count metodu
Elimizde 3 tane değişken olsun.
LPCWSTR a = ...;
LPCWSTR b = ...;
LPCWSTR v = ...;
Bu değişkenlerden kaç tanesinin null olduğunu anlamak için şöyle yaparız.
const auto vars = {A, B, C}; // Create initializer list.
auto count = (std::count(vars.begin(), vars.end(), nullptr);
count_if metodu
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder