16 Ağustos 2017 Çarşamba

STL Veriyapısı - multimap

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <map>
set, multiset, map, multimap associative container olarak anılırlar. STL'deki tüm veri yapıları gibi multimap te non-instrusive bir sınıftır.

Tanımlama
Şöyle yaparız.
typedef multimap<string, string> StringToIntMap;
typedef StringToIntMap::iterator mapIter;

StringToIntMap map;
Constructor - default
Şöyle yaparız.
StringToIntMap mpa;
equal_range metodu
Şöyle yaparız.
string key = ...;

pair<mapIter, mapIter> keyRange = map.equal_range(key);

// Iterate over all map elements with key == theKey

for (it = keyRange.first; it != keyRange.second; ++it)
{
 cout << "  value = " << (*it).second->name << ", " 
    << (*s_it).second->type << ", " 
    << (*s_it).second->value << endl;
}
insert metodu
Şöyle yaparız.
map.insert(make_pair("Group2", "pointcloud_max_z"));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder