10 Ağustos 2017 Perşembe

atoi

Giriş
atoi - int'e çevirir. İmzası şöyle
int atoi(const char* c);
atoi artık kullanılmıyor. atoi altta kendisi de strtol()'u kullanır. Yani atoi altta şöyledir.
(int)strtol(token_start, (char **)NULL, 10);
atoi'nin sıkıntısı hatalı durumu bildirememesi. Exception atmadığı için hata kodu olarak 0 döndürüyorlar ki bu da aslında geçerli bir sayı da olabilir. Bu yüzden mümkünse bu metoddan uzak durmak lazım.

Örnek
Eğer kendi atoi metodumuzu yazsaydık şöyle  olurdu.
int atoi(const char *c)
{
 int value = 0;
 int sign = 1;
 if (*c == '+' || *c == '-')
 {
  if (*c == '-') sign = -1;
  c++;
 }
 while (isdigit(*c))
 {
  value *= 10;
  value += (int)(*c - '0');
  c++;
 }
 return value * sign;

}
Örnek
atoi benzer ancak bu sefer int128_t ile çalışan kod şöyle
__int128 atoint128_t(std::string const & in)
{
 __int128 res = 0;
 size_t i = 0;
 bool sign = false;

 if (in[i] == '-')
 {
  ++i;
  sign = true;
 }

 for (; i < in.size(); ++i)
 {
  const char c = in[i];
  if (not std::isdigit(c)) 
   throw std::runtime_error(std::string("Non-numeric character: ") + c)
  res *= 10;
  res += c - '0';
 }

 if (sign)
 {
  res *= -1;
 }

 return res;
}

int main()
{
 __int128 a = atoint128_t("170141183460469231731687303715884105727");
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder